Is uw organisatie klaar voor de AVG?

Ontdek het in 10 eenvoudige stappen

  1. Is iedereen op de hoogte van de nieuwe privacywet?
  2. Kunnen de verbeterde privacyrechten goed worden uitgeoefend?
  3. Voldoet uw organisatie aan de documentatieplicht?
  4. Heeft u een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd?
  5. Heeft u privacy by design/default geïmplementeerd?
  6. Moet u een functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen?
  7. Weet u dat er strengere eisen gelden voor registratie van data?
  8. Heeft u verwerkersovereenkomsten opgesteld?
  9. Heeft u een privacytoezichthouder nodig en aangesteld?
  10. Heeft u geldige toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens?

Indien u alle vragen met Ja heeft beantwoordt, dan pas is uw organisatie klaar voor de AVG!

Zo niet, lees hier dan wat u nog moet doen!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.