Categoriearchief: privacy

Is uw organisatie klaar voor de AVG?

Ontdek het in 10 eenvoudige stappen

 1. Is iedereen op de hoogte van de nieuwe privacywet?
 2. Kunnen de verbeterde privacyrechten goed worden uitgeoefend?
 3. Voldoet uw organisatie aan de documentatieplicht?
 4. Heeft u een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd?
 5. Heeft u privacy by design/default geïmplementeerd?
 6. Moet u een functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen?
 7. Weet u dat er strengere eisen gelden voor registratie van data?
 8. Heeft u verwerkersovereenkomsten opgesteld?
 9. Heeft u een privacytoezichthouder nodig en aangesteld?
 10. Heeft u geldige toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens?

Indien u alle vragen met Ja heeft beantwoordt, dan pas is uw organisatie klaar voor de AVG!

Zo niet, lees hier dan wat u nog moet doen!

IN 10 STAPPEN VOORBEREID OP DE AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er?
De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt –meer dan nu –op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Wat kan ik doen?
Als organisatie kunt u nu alvast stappen ondernemen om straks klaar te zijn voor de AVG. Om u hierbij te helpen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de 10 belangrijkste stappen voor u op een rijtje gezet. In het grote AVG-dossier op de website van de AP vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.

Let op: als een lid niet akkoord gaat met de manier waarop u de persoonsgegevens verwerkt, het lid meteen het abonnement op kan zeggen!

Download hier het stappenplan

Lees hier meer over

Marketing trends 2018: privacy, customer centricity en automation

Ook in 2018 verandert er weer een hoop. De techniek rukt verder op, de privacyregels worden aangescherpt en de klant staat centraler dan ooit. Benieuwd naar de marketing trends voor 2018? Wij hebben de belangrijkste onderstaand op een rij gezet.

Marketing trend 1: meer privacy door GDPR
Europa scherpt de privacy van consumenten in 2018 nog verder aan met de General Data Protection Regulation (GDPR) wetgeving. Voor bedrijven betekent dit een hoop nieuwe en vooral striktere regels rondom het opslaan en gebruiken van persoonlijke gegevens. Overtreed je de regels? Dan krijg je een boete die kan oplopen tot maar liefst 20 miljoen euro. Meer weten? Begin 2018 publiceren we een blog met alle informatie over de Privacy wet 2018 die jij wilt weten.

Marketing trend 2: customer centricity
Customer centricity, oftewel de klant centraal stellen, is in 2018 belangrijker dan ooit tevoren. Te veel vanuit je bedrijf denken wordt aankomend jaar dan ook zwaarder afgestraft. Onderzoek daarom wat je klant wil en pas daar je diensten en producten op aan. In sommige gevallen betekent dit ook dat je niet standaard verkoopt wat je klant vraagt, maar dat je proactief meedenkt wat nou écht het beste is voor de klant. Zo maak je het verschil.

Marketing trend 3: personalisatie
Een trend die aansluit bij de customer centricity is personalisatie. Denk aan het versturen van gepersonaliseerde mailings en het gericht aanbieden van content aan je doelgroepen. Ook op het gebied van het bedrukken van plastic passen zien we deze trend. Steeds vaker produceren we giftcards en klantenpassen met maatwerk personalisatie in de vorm van bijvoorbeeld design en saldo’s. Daarnaast past ook het personaliseren van verpakkingen hierbij.

Marketing trend 4: data gedreven werken
Ook in 2018 zet de Big Data trend door. Langs allerlei kanalen achterhalen we informatie over onze (potentiële) klanten. Door deze toename van data weten we steeds meer over onze doelgroep. Dit sluit goed aan bij de customer centricity trend en zorgt ervoor dat we minder vanuit aannames en meer vanuit harde cijfers werken.

Een ander voorbeeld van data gedreven werken is het real time tracken van bijvoorbeeld festivalbezoekers aan de hand van hun festival betaalpas. Zo zie je bijvoorbeeld welke stands het populairste zijn, welke dranken/ gerechten het meest verkocht worden en waar je nieuwe voorraad moet aanvullen. Data die je zowel op het moment zelf als voor volgende edities kunt inzetten.

Marketing trend 5: efficiëntere dataverwerking door marketing automation
Een van de grote uitdagingen voor 2018 wordt om die grote bak aan data effectief te verwerken en gebruiken. En dat is waar de marketing automation trend om de hoek komt kijken. Door aanwezige systemen slim te koppelen verwerk je niet alleen effectiever data, maar zorg je ook voor een betere wisselwerking en ontsluiting. Dit maakt het mogelijk om klanten efficiënter en beter te volgen en een betere doelgroep profiel te schetsen. Deze automation kan op allerlei fronten plaatsvinden. Van CRM systeem tot data warehouse en van mailingsysteem tot kassasysteem.

Marketing trend 6: we versturen minder post
We versturen steeds minder post in Nederland. Tussen 2010 en 2015 nam het volume met maar liefst 30% af. Afgelopen jaar zette deze afname door met nog eens 8%. In 2025 wordt zelfs een halvering van de verstuurde post verwacht. Deze afname brengt hogere prijzen met zich mee, maar zorgt er aan de andere kant voor dat bijvoorbeeld een Direct Mailing weer meer gaat opvallen. Wellicht dus een kans om ook offline in beeld te komen.

Ook in 2018 dus genoeg uitdagingen voor bedrijven in de B2B branche. Wil je meer weten over de laatste ontwikkelingen? Lees dan regelmatig onze blog of neem vrijblijvend contact op. We vertellen je graag meer.

Klantenkaarten en privacy – hoe zit het met bescherming van persoonsgegevens?

Afgelopen jaren is de wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens sterk aangescherpt. Ook als je als bedrijf een klantenkaart wilt invoeren krijg je hier automatisch mee te maken. Maar hoe pak je dat aan en wat moet je weten? Lees in dit artikel de belangrijkste zaken over veilig omgaan met klantgegevens bij de inzet van een klantenkaartsysteem of loyaliteitssysteem.

Waarom is het zo belangrijk?

De persoonsgegevens van de gemiddelde Nederlandse burgers komen in honderden bestanden voor. Zowel van overheidsinstanties als commerciële bedrijven. Logisch dus dat de wetgever regels in het leven heeft geroepen om deze persoonsgegevens, en dus de privacy van de burger, te beschermen. Zeker aangezien in het verleden te vaak persoonlijke gegevens op straat kwamen te liggen.

Ook voor jou als ondernemer brengt dit consequenties met zich mee als je aan de slag gaat met bijvoorbeeld klantenkaarten. Niet alleen schaadt het namelijk je bedrijf als je onveilig met klantgegevens om gaat, maar ook staan er boetes oplopend tot 820.000 euro op. Zorg dus dat je goed voorbereid en voorgelicht bent op het moment dat je persoonsgegevens inzet voor je klantenkaartsysteem.

 

Persoonsgegevens verwerken -wat moet je weten?

Verwerkt jouw organisatie klantgegevens? Dan zijn er een aantal zaken die je wilt weten. Onderstaand de belangrijkste zaken op een rij.

 

Wet bescherming persoonsgegevens

In Nederland en Europa zijn strikte regels opgesteld rondom de bescherming van privacy. Hiervoor is op 1 september 2001 de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) ingevoerd. Persoonsgegevens (bv. NAW gegevens, e-mailadres, kenteken) mogen dan ook enkel via de regels uit deze wet verwerkt worden.

 

 • Hierbij gelden onder andere de volgende regels:
 • De betrokkenen moeten toestemming geven
 • De verwerking moet op behoorlijke en zorgvuldige wijze plaatsvinden
 • Persoonsgegevens mag je enkel verwerken voor het doel waarvoor ze zijn verkregen
 • Je mag persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk tenzij voor een historisch, statistisch of wetenschappelijk doel

 

Binnen persoonsgegevens is onderscheid te maken tussen gewone persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens (bv. godsdienst, politieke voorkeur, gezondheid). Laatstgenoemde mogen over het algemeen niet gebruikt worden, tenzij de WBP hier expliciet een uitzondering van maakt.

 

Informatieplicht

De informatieplicht verplicht bedrijven om klanten (of werknemers) te informeren over welke gegevens je gebruikt en voor welk doel. Ook moet je informatie geven over de identiteit van je organisatie en of je de gegevens ook aan andere bedrijven doorgeeft.

 

Meldplicht verwerken persoonsgegevens

Naast de informatieplicht heb je als bedrijf ook een meldplicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je persoonsgegevens gaat verwerken. Eventuele uitzonderingen vind je op de site van deze instantie.

 

Meldplicht datalekken

Gaat het toch mis en komen klantgegevens op straat te liggen door diefstal, verlies of misbruik? Dan moet je hier direct melding van maken aan de Autoriteit Persoonsgegevens én aan de betrokken personen. Het is belangrijk om dit direct te doen, aangezien er flinke boetes op staan als je dit niet doet.

 

Tips voor het veilig verwerken van persoonsgegevens

Wil jij wel veilig aan de slag met persoonsgegevens voor jouw klantenkaartsysteem of loyaliteitssysteem? Houd dan rekening met onderstaande stappen en voorkom onnodige fouten:

 

 • Wees bewust van iedere stap die je overneemt. Breng bijvoorbeeld helder in beeld welke partijen betrokken zijn, welke persoonsgegevens je wel of niet wilt (of mag) gebruiken en houd de veiligheid in het oog. Te veel bedrijven gaan nonchalant om met klantgegevens, wat onnodige risico’s oplevert
 • Controleer de veiligheid van de werkprocessen/ je bedrijf en neem waar nodig maatregelen om bijvoorbeeld hackers buiten de deur te houden
 • Kies een betrouwbare partner die ervaring heeft met het verwerken van persoonsgegevens. Voorkom ook dat er te veel bedrijven in het proces betrokken zijn. Hoe meer schakels je betrekt, hoe vaker de persoonsgegevens van eigenaar wisselen
 • Informeer jezelf goed over de wetgeving en de do’s en dont’s waar je als bedrijf mee te maken hebt. Een goede voorbereiding is zeker in dit geval het halve werk

 

 

Proactief over databescherming bij klantenkaarten

Bij WinGym weten we alles over de mogelijkheden van klantenkaartsystemen en loyaliteitssystemen, dus ook over de veiligheid. Daarom denken we ook proactief mee over databescherming bij de inzet van klantenkaarten. We hebben dan ook ruime ervaring met het beveiligen van klantgegevens en de verschillende technieken die hierbij komen kijken. Van data-uitwisseling via SFTP servers tot het versleutelen van data via encryptieprotocollen via software zoals Kleopatra, wij zorgen dat jouw klantgegevens in goede handen zijn én blijven.

 

Meer weten over klantenkaarten en privacy?

Wil je meer weten over klantenkaarten, hoe je de privacy van je klanten beschermt en/ of wat je wel of juist niet mag? Neem dan vrijblijvend contact op met de specialisten van WinGym. We adviseren je graag op weg naar een waterdicht en succesvol klantenkaartsysteem.