Categoriearchief: BTW

Verhoging lage btw-tarief van 6% naar 9%

Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan dat vanaf 1 januari 2019 het lage btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. Dit betekent een grote verandering voor de horeca en andere beroepsgroepen zoals boekverkopers, kappers en kleermakers. In dit blog beschrijven we wat de btw-verhoging betekent voor uw omzet en welke opties u heeft om daarmee om te gaan.

Is WINGYM klaar voor de btw-verhoging?

U kunt zelf het nieuwe BTW tarief aanpassen in wingym.ini, of u neemt contact met ons op zodat we dit voor u kosteloos instellen.
[Kassabon]
btwlaag=9

Prijzen aanpassen?

Die beslissing is geheel aan u. Wel kunnen we uitleggen hoe de btw op uw verkopen berekend wordt en welke opties er zijn om met de btw-verhoging om te gaan.

De btw-berekening

Als u € 10,- factureert met het lage btw-tarief is dat bedrag op dit moment als volgt opgebouwd:

Verkoopprijs 106 % € 10,00
Omzet 100 % € 9,43
Btw 6 % € 0,57

Na de jaarwisseling wordt de berekening:

Verkoopprijs 109 % € 10,00
Omzet 100 % € 9,17
Btw 9 % € 0,83

U ziet, over dezelfde € 10,00 draagt u na verhoging van het btw-tarief € 0,83 – € 0,57 = € 0,26 meer btw af terwijl de omzet met ditzelfde bedrag daalt. Er zijn twee manieren om hiermee om te gaan:

Optie 1 | Niets doen

Als u alles bij het oude laat en de prijzen dus niet aanpast, dan is het effect van de btw-verhoging op uw omzet en af te dragen btw zoals in het rekenvoorbeeld hierboven: u draagt meer btw af en houdt minder omzet over. Nadeel is dat een lagere omzet uw marge zal drukken en u dus minder winst maakt op uw verkopen. Voordeel is dat u niet duurder wordt voor uw klanten.

Optie 2 | Prijzen aanpassen

U kunt ervoor kiezen de btw-verhoging gedeeltelijk of volledig door te berekenen in uw prijzen. Zo zorgt u ervoor dat uw omzet op peil blijft. Nadeel is dat u duurder wordt voor uw klanten.

Om de btw-verhoging volledig te compenseren herrekent u uw prijzen als volgt:

[Oude prijs] / 106 * 109 = [Nieuw prijs]

Oftewel, wederom uitgaande van een verkoopprijs van € 10,00:
€ 10,00 / 106 * 109 = € 10,28

Deze prijs kunt u uiteraard naar eigen smaak afronden.

Heeft u nog vragen over bovenstaande of wat extra hulp nodig bij het aanpassen van uw prijzen, aarzelt u dan niet contact op te nemen met onze Support afdeling via 06 2248 3665 of info@wingym.nl.