Categoriearchief: AVG

Is uw organisatie klaar voor de AVG?

Ontdek het in 10 eenvoudige stappen

  1. Is iedereen op de hoogte van de nieuwe privacywet?
  2. Kunnen de verbeterde privacyrechten goed worden uitgeoefend?
  3. Voldoet uw organisatie aan de documentatieplicht?
  4. Heeft u een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd?
  5. Heeft u privacy by design/default geïmplementeerd?
  6. Moet u een functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen?
  7. Weet u dat er strengere eisen gelden voor registratie van data?
  8. Heeft u verwerkersovereenkomsten opgesteld?
  9. Heeft u een privacytoezichthouder nodig en aangesteld?
  10. Heeft u geldige toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens?

Indien u alle vragen met Ja heeft beantwoordt, dan pas is uw organisatie klaar voor de AVG!

Zo niet, lees hier dan wat u nog moet doen!

IN 10 STAPPEN VOORBEREID OP DE AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er?
De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt –meer dan nu –op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Wat kan ik doen?
Als organisatie kunt u nu alvast stappen ondernemen om straks klaar te zijn voor de AVG. Om u hierbij te helpen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de 10 belangrijkste stappen voor u op een rijtje gezet. In het grote AVG-dossier op de website van de AP vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.

Let op: als een lid niet akkoord gaat met de manier waarop u de persoonsgegevens verwerkt, het lid meteen het abonnement op kan zeggen!

Download hier het stappenplan

Lees hier meer over